top of page

Om oss

Kjøde Kran og Transport AS driv med transport og kraning, det kan vere seg bosskøyring og annan godstransport på veg. Firmaet driv med containerutleige, transport-, løfte- og monteringstenester. Vi har transport bil FH16 750hk 82 jevnlast normal chassishøgde med luftfjøring og hydraulisk styrt løpeaksel med single hjul. Vi kraner det meste med vår FASSI F1 150RA.2.28 xhe-dynamic med hydralisk rekkevidde inntel 37 meter og har kapasititet 19,9 meter / 4000 kilos.

Dagleg leiar er Kjell Kjøde som har meir enn 18 års erfaring innan godstransport, kranbiltransport og transport av byggevarer. Vi held på Fiskå i Vanylven kommune, men gjennom våre samarbeidspartane tar vi på oss oppdrag i heile landet og eventuelt utland etter avtale.

176145267_510158783682745_2794506835761731113_n.jpg
176130499_510167000348590_2010556928196702314_n.jpg
Mål og Visjoner

 

  • Vi sørge for at våre folk kan utføre tenestane på ein forsvarlig måte

  • Rette oss etter dei krav som myndigheitene set til køyretøy og utstyr

  • Vere lojale mot dei retningslinjene vi sjølve har sett for forsvarleg utføring av tenestane våre

  • Halde oss ajour med regleendringar

  • Kundane våre skal vera trygge på at vi leverer god service

272854386_688986315799990_368753661442236391_n.jpg
177333596_512561900109100_1355688583823416212_n.jpg
HMS

 

Vi har som mål å utføre transporttenester for kundane båre på ein slik måte at verksemda ikkje påfører skade eller ulempe på verken eige arbeidsmiljø eller ytre miljø. Dei tilsette skal ha eit godt arbeidsmiljø som tek vare på helse og trivsel, samtidig som vi ynsker at kundane våre skal verte nøgde med dei tenestane vi tilbyd.

bottom of page