top of page
Copy%2520of%252018835701_263964227342892

Vere lojal mot dei retningslinjene vi sjølve har sett for forsvarleg utføring av tenestane våre.

250727525_639500037415285_5402082912983668035_n.jpg

Vi utfører alt frå vanleg frakt og transport til meir spesielle oppdrag med kran og transportbil. 

 

Transport og montering av betongelement og liknande, henting av skrapjern, bilvrak, båtvrak og liknande.

 

Containerutlleige i diverse typer og storleikar. Utfører arbeid over heile landet, også transport til og fra utland.

176308932_510151697016787_2037578130788711393_n.jpg

Ta gjerne kontakt for eit uforpliktande tilbod.

 

Enten du vil forhøyra deg om eit mogleg oppdrag eller har andre tilbakemeldingar.

 

Kjell Kjøde

Tel: 901 08 952

bottom of page